Aarbol
Bree-basis
Kreatiewe-besluite
Saam-groei-ons

SUIDWES SE TYDKSRIF
Feb-Mrt-2018

KENNISGEWING VAN SLUITING VAN AANDELEREGISTER
Neem asseblief kennis dat die oordragboek en lederegister van Suidwes Beherend (RF) (Edms) Bpk gesluit sal wees vir die periode vanaf sluiting van sake op 13 April 2018 tot en met sluiting van sake op 30 April 2018, tydens welke periode geen aandele-oordragte of aandele navrae gedoen sal word nie en die aandeleregister nie ter insae sal lê nie.

NOTICE – CLOSING OF SHARE REGISTER
Please note that the transfer and share register of Suidwes Holdings (RF) (Pty) Ltd will be closed for the period from close of business on 13 April 2018 up to and including 30 April 2018, during which period no share transfers or enquiries will be done and the share register will not be open for inspection.

SUIDWES KORPORATIEWE VIDEO

Screen shot 2018-02-05 at 11.10.55 AM

GROEP TUSSENTYDSE VERSLAG
Suidwes-Tussentydse-verslag-2017-Web-higher

UIT DIE LEDE, VIR DIE LEDE

SUIDWES LANDBOU, met sy Sentrale Kantoor in Leeudoringstad, is een van die groot en bekende Landbougroepe in Suid-Afrika. Ons bedien klante oor die hele land deur verskeie besighede in die Landbouwaarde-ketting.

liggroenblou

Suidwes Landbou


 • Graan

  bied alternatiewe bemarkingskanale en prysrisikobestuursinstrumente aan kliënte in die verhandeling van produkte.

 • Handel

  het 19 handelstakke en een veevoerdepot en maak boerderybenodigdhede gerieflik beskikbaar vir klante.

 • AgriCapital

  verskaf omvattende finansieringsprodukte om boere en sekondêre landbou-ondernemings finansieel by te staan.

 • Versekering

  Suidwesfin Versekering is geïntegreer in die Raddix-groep

 • Terratek

  verskaf wetenskaplik-gefundeerde kundigheid en tegnologie om produsente te help om optimaal te presteer.

 • Aansporingskema

  klante ontvang jaarliks 80% van die maatskappy se wins voor belasting as ‘n aansporing.

 • Aandele

  is in ‘n fasiliteit beskikbaar vir nuwe toetreders en vir verhandeling tussen kopers en verkopers.

AFRICUM


 • Agrinet

  verskaf en versprei industriële produkte, algemene handelsware, besproeiingsprodukte en buitelewe toerusting aan die kleinhandel en industriële markte in sub-Sahara Afrika.

 • NviroTek

  is ’n onafhanklike landbou-laboratorium wat grond- en plantanalises doen om produsente in staat te stel om grond optimaal te benut.

 • NWET

  bring kommunikasietegnologie na die landbougemeenskap in die platteland.

 • Raddix

  Die Raddix/Renasa R2-produk spreek versekeringsbehoeftes aan en is beskikbaar vir die personeel van Suidwes Landbou teen spesiale tariewe.

 • Suidwes Makelary

  fokus op prysrisikobestuur en verhandeling op die JSE Termynbeurs vir kliënte.

 • Protek

  verskaf ‘n volledige reeks produkte en dienste om peste en plae in en om die huis te bestry, asook bekostigbare plantvoeding.